Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem pracy i Środowiskiem

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem funkcjonuje w SSE Polska nieprzerwanie od 2014 roku. W 2021 roku spółka została objęta również wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP na poziomie Grupy SSE, a w 2022 roku certyfikowana przez Jednostkę Certyfikującą BSI Group, w wyniku czego SSE Polska otrzymała certyfikat potwierdzający, że w obszarze działalności: 


- produkcja, magazynowanie i sprzedaż materiałów wybuchowych do użytku cywilnego,

- specjalistyczne prace wykonywane technikami górniczymi: wiercenie, ładowanie i strzelanie,


spółka działa zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 14001:2015.


Zarząd SSE Polska dokłada wszelkich starań, aby wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem był doskonalony i przekładał się na jeszcze większą dbałość o kulturę bezpiecznej pracy oraz wyższą jakość świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.