Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem pracy i Środowiskiem

Od 2014 roku w SSE Polska funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem. Co roku jest on poddawany weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa i poświadczony Certyfikatem Systemu Zarządzania potwierdzającym, że w obszarze działalności: 


- produkcja, magazynowanie i sprzedaż materiałów wybuchowych do użytku cywilnego,
- specjalistyczne prace wykonywane technikami górniczymi: wiercenie, ładowanie i strzelanie

Spółka SSE Polska działa zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004 we wszystkich oddziałach Spółki.


Zarząd SSE Polska dokłada wszelkich starań, aby wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem był doskonalony i przekładał się na jeszcze większą dbałość o kulturę bezpiecznej pracy oraz wyższą jakość świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.