SYSTEMY INICJACJI

SSE Polska oferuje trzy systemy inicjacji wiodących producentów, które przeznaczone są do robót strzałowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym:  


- system inicjacji nieelektrycznej (SSE Polska jest wyłącznym dystrybutorem materiałów produkcji Orica - EXEL)


- system inicjacji elektronicznej (SSE Polska jest wyłącznym dystrybutorem materiałów produkcji Orica - unitronic 600)


- system inicjacji elektrycznej