Aktualności

01.02.2021

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ W SSE SA ORAZ SSE POLSKA SP. Z O.O.

Szanowni Państwo!


Informujemy o zmianach jakie zostały wprowadzone od 1 lutego 2021r w ramach struktury organizacyjnej SSE SA oraz SSE Polska Sp. z o.o.


Dotychczasowy Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny SSE Polska Sp. z o.o. Pan Korneliusz Duda został powołany do Zarządu SSE SA w siedzibą w Szwajcarii, gdzie będzie pełnił funkcję Dyrektora Technicznego. Dodatkowo Pan Korneliusz Duda pozostaje w Zarządzie SSE Polska Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu.

Pan Marcin Rzemiński, dotychczasowy Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Górniczych, został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego SSE Polska Sp. z o.o.


W związku z powyższym, od dnia 1 lutego 2021r. Zarząd SSE Polska Sp. z o.o.  reprezentowany będzie przez:


Marcin Rzemiński – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jacek Balon – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Korneliusz Duda – Członek Zarządu


Z wyrazami szacunku,


MARCIN RZEMINSKI

PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY

17.04.2020r.

INFORMACJA NA TEMAT PODJĘTYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z COVID-19

Drodzy klienci i partnerzy biznesowi,


Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19, SSE Polska podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników Spółki. Zarząd Spółki szybko reaguje na zmieniającą się sytuację i stara się każdego dnia dopasowywać działania do  przepisów prawnych oraz wytycznych, podawanych do publicznej wiadomości przez administrację rządową.


SSE Polska kontynuuje swoją działalność gospodarczą zgodnie z planem oraz indywidualnymi planami klientów. Nie występują żadne problemy w realizacji usług oraz dostaw, sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zachowywane zasady bezpieczeństwa oraz podejmowane środki ostrożności pozwalają na stałe zaspokajanie potrzeb klientów.


Nasze biura pozostają otwarte, ze względów bezpieczeństwa prosimy jednak w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z naszymi oddziałami.


Jednocześnie zachęcamy do stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, które mają zapobiec zarażeniu.


Życzymy dużo zdrowia!


Zarząd SSE Polska