Aktualności

17.04.2020r.

INFORMACJA NA TEMAT PODJĘTYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z COVID-19

Drodzy klienci i partnerzy biznesowi,


Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19, SSE Polska podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników Spółki. Zarząd Spółki szybko reaguje na zmieniającą się sytuację i stara się każdego dnia dopasowywać działania do  przepisów prawnych oraz wytycznych, podawanych do publicznej wiadomości przez administrację rządową.


SSE Polska kontynuuje swoją działalność gospodarczą zgodnie z planem oraz indywidualnymi planami klientów. Nie występują żadne problemy w realizacji usług oraz dostaw, sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zachowywane zasady bezpieczeństwa oraz podejmowane środki ostrożności pozwalają na stałe zaspokajanie potrzeb klientów.


Nasze biura pozostają otwarte, ze względów bezpieczeństwa prosimy jednak w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z naszymi oddziałami.


Jednocześnie zachęcamy do stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, które mają zapobiec zarażeniu.


Życzymy dużo zdrowia!


Zarząd SSE Polska