MATERIAŁY WYBUCHOWE LUZEM TYPU ANFO

materiał workowany

SALETROL 6

Materiał wybuchowy Saletrol 6 luzem oraz w nabojach, amonowosaletrzany, skalny, przeznaczony jest do stosowania w zakładach górniczych podziemnych nie węglowych oraz zakładach górniczych odkrywkowych jako materiał wybuchowy skalny. Materiał nie może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.


ANFOREX

Materiał wybuchowy ANFOREX luzem oraz w nabojach, amonowosaletrzany, skalny, przeznaczony jest do stosowania w zakładach górniczych podziemnych nie węglowych oraz zakładach górniczych odkrywkowych jako materiał wybuchowy skalny. Materiał nie może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

materiał produkowany in-situ

ANDEX ML

Materiał wybuchowy skalny, typu ANFO luzem Andex ML jest sporządzany i ładowany mechanicznie do otworów strzałowych za pomocą urządzeń (modułów) mieszalniczo-załadowczych.

Jest przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych odkrywkowych oraz robotach inżynieryjnych, jako materiał wybuchowy skalny.

INFORMACJA TECHNICZNA CERTYFIKAT CE / ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY NR 1/17 ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY NR 2/18

SALETROL 9

Materiał wybuchowy Saletrol 9 luzem, amonowosaletrzany typu ANFO jest sporządzany i ładowany mechanicznie do otworów strzałowych za pomocą Mobilnych Jednostek Produkcyjnych (MEMU) i przeznaczony jest do stosowania w zakładach górniczych odkrywkowych oraz w innych pracach strzałowych wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych wykonywanych na powierzchni.

INFORMACJE TECHNICZNE CERTYFIKAT CE / ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY NR 3/16