Zarząd SSE Polska

MARCIN RZEMIŃSKI

PREZES ZARZĄDU 

DYREKTOR GENERALNY


JACEK BALON

CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR FINANSOWY

KORNELIUSZ DUDA

CZŁONEK ZARZĄDU