Usługi wiertniczo-strzałowe

Oferowane przez SSE Polska usługi obejmują:


Oferowane przez SSE Polska usługi obejmują:


- Świadczenie kompleksowych usług wiertniczo-strzałowych na kopalniach odkrywkowych - od projektowania prac, po nadzór oraz wykonawstwo;


- Prace cywilne wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych, m.in. makroniwelacje terenu, budowa tuneli, prace wyburzeniowe;


Doświadczenie pracowników, wynikające z wieloletniej praktyki w branży górnictwa odkrywkowego, gwarantuje profesjonalne wykonawstwo usług. Jakość i terminowość realizowanych usług, a także dbałość o środowisko naturalne, skutkuje wciąż rosnącym zaufaniem wśród Klientów Spółki.


Dążąc do innowacyjności SSE Polska nie zapomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, które są tak ważne, szczególnie w branży górniczej. Przy prowadzonych pracach zachowywane są wszelkie standardy jakości i bezpieczeństwa, do czego obliguje nas wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem, zgodny z międzynarodowymi standardami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004.