MATERIAŁY WYBUCHOWE LUZEM EMULSYJNE

BLENDEX PL-80

Materiał wybuchowy emulsyjny luzem BLENDEX PL-80 jest sporządzany i ładowany mechanicznie do otworów strzałowych za pomocą Mobilnych Jednostek Produkcyjnych (MEMU). Jest przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych odkrywkowych, jako materiał wybuchowy skalny.

INFORMACJA TECHNICZNA CERTYFIKAT CE / ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE

NOBELIT

Materiał wybuchowy emulsyjny luzem Nobelit jest sporządzany i ładowany mechanicznie do otworów strzałowych za pomocą Mobilnych Jednostek Produkcyjnych (MEMU). Jest przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych odkrywkowych oraz robotach inżynieryjnych, jako materiał wybuchowy skalny.

INFORMACJA TECHNICZNA CERTYFIKAT CE / ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY NR 1/17 ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY NR 2/18

EMULGA (TREMEX 100)

Materiał wybuchowy emulsyjny luzem EMULGA (TREMEX 100) jest sporządzany i ładowany mechanicznie do otworów strzałowych za pomocą Mobilnych Jednostek Produkcyjnych (MEMU). Jest przeznaczony do stosowania jako materiał wybuchowy skalny w pracach tunelowych, w niemetanowych i niewęglowych podziemnych zakładach górniczych oraz w odkrywkowych zakładach górniczych.

INFORMACJA TECHNICZNA KARTA CHARAKTERYSTYKI

TREMEX 70-PL

Materiał wybuchowy emulsyjny luzem TREMEX 70-PL jest sporządzany i ładowany mechanicznie do otworów strzałowych za pomocą za pomocą Mobilnych Jednostek Produkcyjnych (MEMU). Jest przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych odkrywkowych oraz robotach inżynieryjnych, jako materiał wybuchowy skalny.

INFORMACJA TECHNICZNA KARTA CHARAKTERYSTYKI CERTYFIKAT CE / ŚWIADECTWO BADANIA TYPU UE CERTYFIKAT CE / ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE (TŁUMACZENIE)